Accueil Non classé Heeft je kind rekenproblemen?

Heeft je kind rekenproblemen?

0
0
78

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. Al in groep 3 en 4 van school wordt een groot deel van de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat aanlopen tegen problemen in het rekenen. Het is echt belangrijk om problemen met rekenen tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kan veranderen. Wat zijn die rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Met dit artikel gaan we er dieper op in.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de lesstof. Zo’n rekenprobleem kan best klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om (delen van) de som op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar nog groter worden. Daarmee nemen ook problemen in het leren rekenen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze heel veel strategieën en vaardigheden kunnen aanroepen en is het dus van groot belang rekenproblemen te hebben verholpen.
Startpagina onderwijs

Startpunt voor het onderwijs

Onderwijs pagina’s

Websites over onderwijs

Basisonderwijs informatie

Educatieve info

Info eductie

Startpagina voor onderwijs

Ouders en onderwijs

Blogs over onderwijs

Onderwijsoverzicht

Over onderwijs

Basisonderwijs overzicht

Overzicht in het onderwijs

Wijzer over het basisonderwijs

Wijzer in het basisonderwijs

Educatieve bijsluiter

Handige info over scholen

Handige informatie over het basisonderwijs

Tips voor basisonderwijs

Basisscholen overzicht

Educatieve info

Info voor leerkrachten

Info voor ouders over school

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf de kleuterklassen. Getalbegrip wordt al snel gevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kort gezegd heeft een rekenprobleem op elk van de onderdelen een behoorlijke invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Het kan gebeuren dat dit tot frustratie leidt bij een kind, waardoor er iets ergers gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd blijven. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.

Problemen met rekenen voorkomen

Het mag zeker niet de bedoeling zijn om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en behandelen. In dat geval hebben we het over een gecontroleerd rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het belangrijk om in te grijpen. De meeste problemen in het rekenen zijn gelukkig te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel thuis als op school getraind en versterkt kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je ook overal doen.

Overzicht rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je:

Dobbel rekenproblemen weg
Wie gooit de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4.

Oorlog voeren
Pak een pakje speelkaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De hoogste wint.

Optellen en aftrekken
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het afgesproken getal er dan bij doen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
De tafels zijn vaak een serieus probleem maar kun je goed trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Als het goed gaat kun je de lastigste opschrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 begint met een som, speler 2 gaat verder doro een som te maken met het antwoord. Zoals 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op School is een afspraak zo gemaakt en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Er zijn gelukkig aardig wat rekenproblemen die snel op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een probleem nog snel worden opgelost. Thuis kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen, zonder het door te hebben, laten rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de problemen bij rekenen die kinderen tijdens hun schoolloopbaan op kunnen lopen.

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par jufdebby
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire